top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

חוק ההסדרה לעדי-עד על אדמות תורמוס עיא


לאחרונה פורסם בעיתון 'הארץ' כי בעקבות סקר שערך צוות קו כחול באדמות הכפרים ג'אלוד ותורמוס עיא, שעליהם השתלטו מתנחל המאחז 'עדי עד', פרקליטות המדינה שוקלת לעשות שימוש ב"חוק ההסדרה", שהיועץ המשפטי לממשלה סירב להגן עליו בבג"צ בשל היותו "לא חוקתי". זאת, בעקבות סקר שביצע במקום "צוות קו כחול" שבעקבותיו נקבע כי 7 מבנים ומספר דרכים בתוך המאחז הוקמו על אדמות פרטיות בבעלות פלסטינים.

לכתבה בהארץ>>https://goo.gl/heTF6e

גם מאיתנו נבצר מלהבין כיצד אותו יועץ משפטי מתכוון לעשות שימוש בחוק ההסדרה אליו הוא בכלל מתנגד בחריפות, אבל בפוסט זה נבקש להתמקד בעניין שונה: עבודת צוות קו כחול שנעשתה עוד בשנת 2000 באזור שממזרח להתנחלות שילה שבו הוקמו מספר מאחזים, ביניהם גם 'עדי עד'.

תצלום האוויר משנת 1980 בדיוק את אותו אזור בו הוקם המאחז 'עדי עד'. האדמות באזור זה הוכרזו ככל הידוע לנו במהלך שנות ה-80 אדמות מדינה. בבדיקה שערכנו אנו של מצב העיבוד בשנת 1980, מראה כי חלקים נרחבים מתוך השטח שהוכרז אדמות מדינה ושאושר על ידי צוות קו כחול בשנת 2000, היו מעובדים.

ממצא זה הוא עוד הוכחה לכך שצוות קו כחול מועל במנדט שניתן לו. הוא אינו ממפה אדמות שהיו באמת מעובדות בזמן בו בוצעו ההכרזות וזאת על מנת לאפשר למדינה להכשיר בדיעבד שטחים פרטיים נרחבים עליהם המדינה יחד עם המתנחלים השתלטו.

לכתבה בהארץ>> https://goo.gl/heTF6e לפרטים נוספים ראה את הדו"ח האחרון שלנו "כחול לבן שחור" שעוסק בעבודת צוות 'קו כחול'>> https://goo.gl/4TglRO


bottom of page