top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

עלי באבא

ההכרזה על אדמות מדינה סביב ההתנחלות עלי ביום 30.3.2017/ ינואר 2018

ביום 30 במרס 2017 חתם יוסי סגל, פקיד במנהל האזרחי הממונה על 'הרכוש הממשלתי והנטוש' בגדה המערבית, על תעודת הכרזה שכותרתה היא 'עלי – פלגי מים וגבעת הרואה – הכרזה על רכוש ממשלתי'. השטח שהוכרז עליו כולל 977 דונם במרחב שבין הערים רמאללה ושכם – אדמותיהם של ארבעה כפרים פלסטיניים: סנג'יל, קריות, א-סאוויה וא-לובן א-שרקיה.

 

להכרזה היו שתי מטרות:

  1. להכשיר בדיעבד את המאחז הלא חוקי פלגי מים ואת כביש הגישה למאחז גבעת הרואה.

  2. להכין את המסד המשפטי הדרוש להתרחבות בעתיד של ההתנחלות עלי והמאחזים סביבה.

 

מסמך זה מוקדש לניתוח פרטני של האופן שבו עבד צוות אדמות סקר במנהל האזרחי (האמון על איתור ומיפוי של אדמות המיועדות להכרזה שהן אדמות מדינה), שאנשיו הם ששרטטו את קווי ההכרזה הנוכחית סביב ההתנחלות עלי.

 

נבקש להדגיש כי עצם ההתמקדות באופן עריכת הסקר, שבוצע כהכנה לקראת ההכרזה, ובפרטיו – אין משמעותה שכרם נבות מכיר בלגיטימיות של הפרקטיקה של הכרזה על אדמות מדינה. מדובר בפרקטיקה לא חוקית המבוססת על פרשנות מניפולטיבית של חוק האדמות העות'מאני (1958), שמטרתה לעקוף את מערכת הרישום של הבעלויות על הקרקע שהייתה מקובלת עד כיבוש הגדה המערבית בשנת 1967 וליישמה בחלקים נרחבים של הגדה המערבית.

 

אם כן, במסמך זה נציב סימני שאלה לגבי הלגיטימיות של ההכרזה הנוכחית תוך כדי התבססות על השיטות ועקרונות העבודה שלכאורה היו אמורים להנחות את צוות אדמות הסקר כאשר מיפה את גבולות 'אדמות המדינה'.

לקריאת הדו"ח המלא

bottom of page