top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

גול עצמי

מועדוני הכדורגל הישראליים בהתנחלויות בגדה המערבית/אוקטובר 2016

הדו"ח עוסק בסוגיית האדמות עליהן הוקמו שישה מגרשי כדורגל בחמש התנחלויות שונות: אורנית, אריאל (שני מועדונים שונים), גבעת זאב, מעלה אדומים ותומר. ההתנחלויות הללו כמו כל ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית, מצויות בשטחי C  המהווים כ 61% מכלל שטחה. שטחים אלו נותרו תחת שליטה בטחונית ואזרחית ישירה של ישראל גם לאחר הסכמי אוסלו שנחתמו בין השנים 1993-1995, על אף שרובם המכריע אם לא כולם, היו אמורים לעבור לידי הפלסטינים בתום 5 שנים.

דו"ח זה מתכתב עם דו"ח  שפרסם לאחרונה ארגון Human Rights Watch שכותרתו היתה: 'פיפ"א נותנת חסות למשחקים על קרקע גזולה' ומטרתו היא להרחיב את היריעה באשר לסוגיית האדמות עליהן נבנו ההתנחלויות הללו ובתוכן גם אותם מגרשים בהם הקבוצות משחקות על בסיס קבוע.

הדו"ח כולל תיאור קצר של המנגנון אותו ישראל מיסדה על מנת להשתלט על חלקים גדולים מתוך אדמות הגדה המערבית ולהעבירם לשימושם הבלעדי של  מתנחלים. חשוב להדגיש כי כל המנגנונים הללו אינם חוקיים על פי החוק הבינ"ל.

כרם נבות סבור שאל לה לפיפ"א להמשיך לתת חסות לקבוצות המשחקות במגרשים שנבנו על אדמות גזולות.

עיקר הדו"ח:

 • כל ההתנחלויות הישראליות מוגדרות החל משנת 1997 כשטח צבאי סגור האסור לכניסת פלסטינים אלא אם ברשותם היתרים מיוחדים.

 • 6 מגרשי הכדורגל נבנו על אדמות ששה כפרים פלסטינים: סניריה (אורנית), ביתוניא (גבעת זאב), אל-פצאיל (תומר), אל עיזריה (מעלה אדומים) סלפית ומרדה (בשני מתחמים שונים באריאל).

 1. לשם השתלטות על האדמות הללו עשתה ישראל שימוש במספר אמצעים מנהליים, שבאמצעותם השתלטה על שטחים נרחבים בגדה המערבית בכללה

 2. הקצאת אדמות מדינה למתנחלים שנרשמו בטאבו שנרשמו לפני שנת 1967 - תומר

 3. תפיסה לצרכי בטחון - אריאל

 4. הפקעה לצרכי ציבור - מעלה אדומים

 5. הכרזה על אדמות מדינה - אורנית ואריאל

 • מגרש הכדורגל בהתנחלות גבעת זאב נבנה על אדמה פרטית של שתי משפחות פלסטיניות מהעיירה ביתוניא שגישתן למקום נמנעה במשך שנים.

 • ניתוח של תצלומי האוויר מעלה כי האדמות עליהם הוקמו המגרשים בהתנחלויות גבעת זאב, אורנית, מעלה אדומים ובאחד מהמתחמים באריאל, היו מעובדות באופן מלא או חלקי עיבוד פלחה עונתי.

 • האדמה עליה הוקם המגרש בתומר שמשה כאדמת מרעה עבור תושבי הכפר הסמוך אל פסאיל וסביבתו.

 • באשר למתחם עליו הוקם אולם הקט רגל באריאל, אין בידינו תצלום אוויר קדום דיו על מנת לקבוע מה היה מצב הקרקע שם.

לקריאת הדו"ח המלא

bottom of page