top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

לינה וארוחת בוקר על אדמה גזולה

פרסום נכסים להשכרה לתיירים בהתנחלויות בגדה המערבית/נובמבר 2018

israel1118he_web (dragged).png

בתאריך 19.11.2018 הודיעה חברת Airbnb על החלטתה להפסיק לפרסם באתר שלה חדרי אירוח שנמצאים בהתנחלויות. בחודשים שקדמו להחלטה עבדנו יחד עם ארגון Human Rights Watch על דו"ח נרחב שסוקר את פעילותן של שתי חברות בין לאומיות שברשותם מנועי חיפוש בהם מתפרסמים בין היתר גם חדרי אירוח בהתנחלויות:  Airbnb ו Booking.com.

 

הדו"ח "לינה וארוחת בוקר על אדמה גזולה" שהתפרסם יום לאחר פרסום החלטתה של חברת  Airbnb , ממפה לראשונה את כל חדרי האירוח שהתפרסמו באתריהן של חברות אלו. מדובר על כ-139 נכסים הנמצאים בהתנחלויות ישראליות בגדה המערבית , להוציא מזרח ירושלים, שפורסמו על-ידי Airbnb במועדים שונים בין ה-22 במארס 2018 ל-6 ביולי 2018, ועל 26 נכסים שפורסמו על-ידי Booking.com החל מחודש יולי 2018. חמישה מהנכסים פורסמו באתרים של שתי החברות בו זמנית.

הדו"ח מנתח את מעמד הקרקע שעליה ניצבים נכסים אלה, ובכלל זה 17 נכסים שהוקמו על אדמות שהרשויות הישראליות מכירות בבעלות הפלסטינית הפרטית עליהן, אך הן נלקחו והועמדו לרשותם הבלעדית של מתנחלים.

על פי העקרונות המנחים של האו"ם בדבר עסקים וזכויות האדם, עסקים נושאים באחריות להימנע מלתרום להפרות חמורות, אפילו אם, במקרים קיצוניים, משמעות הדבר היא להפסיק את פעילויותיהם העסקיות באזור או הקשר מסוימים. לדעת הארגונים Human Rights Watch וכרם נבות, ההפרות של זכויות האדם הבינלאומיות ושל המשפט ההומניטארי הבינלאומי בהתנחלויות הישראליות הן כה רווחות, שעל מנת לקיים את מחויבויותיהן בתחום זכויות האדם, על החברות Airbnb ו-Booking.com להפסיק להציע להשכרה נכסים הנמצאים בתחומיהן.

bottom of page