top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

גן נעול

הכרזה על שטחים סגורים בגדה המערבית/מרץ 2015

מדינת ישראל עושה שימוש גורף בצווי סגירה בגדה המערבית למטרות מגוונות, ובראשן סגירת שטחים לשם אימונים צבאיים. מחקר זה מגלה כי סגירתם המתמשכת של רובם הגדול של שטחי האימונים בגדה המערבית אינה באה לענות על כל 'צורך צבאי' שכן ב־80% מהשטח לא מתקיימים בפועל כל אימונים צבאיים. גודלם של שטחים אלו, פרישתם, המתאם בינם לבין רכיבים סטטוטוריים נוספים המגבילים את יכולת השימוש של פלסטינים בהם, כגון שטחי השיפוט של ההתנחלויות ושמורות הטבע המוכרזות, והעובדה שהמנהל האזרחי ממשיך במיפוי 'אדמות מדינה' בחלקים ניכרים בתוכם ואינו עושה דבר כדי לפנות פלישות מתנחלים לשטחים אלו (גם אם מדובר בפלישות לשטחים פלסטיניים פרטיים), מובילים למסקנה שסגירתם המתמשכת של שטחים אלו היא נדבך מרכזי במשטר האדמות שמדינת ישראל 'מנהלת' בגדה המערבית. אם כך, נראה שמטרתו העיקרית של משטר זה היא לצמצם צמצום דרסטי את יכולתה של האוכלוסייה הפלסטינית להשתמש במשאב הקרקע ולהעביר כמה שיותר חלקים ממנו לידי מתנחלים ישראלים.

לקריאת הדו"ח המלא

עיקרי הדו"ח

מפת הגדה המערבית

בכ-80%
מהשטח שמוגדר כשטח סגור לאימוני הצבא  - 
כלל לא מתקיימים אימונים

מתנחלים ישראלים מעבדים למעלה מ- 14,000 דונם
בתוך השטחים הצבאיים שנסגרו 
14,000 דונם

שטחים צבאיים
סגורים לפלסטינים

שטח A

שטח B

1/3

מהגדה המערבית ו-

50%

משטח C

מוגדר כשטח צבאי סגור

bottom of page