top of page

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

לוגו לבן.png

דו"ח שפיגל

דו"ח הכולל מאגר נתונים עדכני שיכלול  התייחסות לכל ההיבטים הסטטוטוריים  של התנחלויות והמאחזים בגדה המערבית/2004

במהלך שנת 2004 הטיל שר הביטחון דאז שאול מופז, על תת אלוף במיל' ברוך שפיגל את המשימה לבנות מאגר נתונים עדכני שיכלול  התייחסות לכל  ההיבטים הסטטוטוריים  של התנחלויות והמאחזים בגדה המערבית. במשך שנים המדינה סירבה לפרסם את המידע שאסף שפיגל, זאת על אף מספר פניות רשמיות שנעשו עוד במהלך שנת 2006 למשרד הביטחון, על בסיס חוק חופש המידע. בסופו של דבר בעקבות הדלפה המסמך פורסם בראשית 2009 על ידי העיתונאי אורי בלאו בעיתון הארץ ומהר מאוד התברר כי מדובר במסד הנתונים הרשמי המלא ביותר על ההתנחלויות שנחשף עד היום.

 

תוכן המסמך

מסד הנתונים שהצוות ברשות שפיגל ערך, כולל התייחסות פרטנית לכל ההתנחלויות והמאחזים על פי החתכים הבאים:

  1. מיקומם ושמותיהם.

  2. סקירת סטאטוס הבעלות על קרקעות (אדמות מדינה, אדמות סקר, אדמות פרטיות בבעלות פלסטינית או בבעלות ישראליות)

  3. מעמדן של תוכניות המתאר שמתוקפן התבצעה הבנייה.

  4. בנייה מחוץ לתחומי השיפוט.

  5. צווי תפיסה והפקעה צבאיים שהוצאו לשם בניית ההתנחלות.

  6. החלטות ממשלה שבתוקפן הוקמו ההתנחלויות.

  7. מי הוא ה"גוף המיישב" שהקים כל התנחלות.

  8. מספר ותוקף הסכם ההרשאה שהמדינה חתמה עם כל גוף מיישב.

  9. מספר התושבים של כל התנחלות (המספרים תקפים לשנת 2007).

 

חשיבותו של המסמך היא בכך שהוא מוכיח כי הפרת החוק הקולוסאלית בהתנחלויות הכוללת כמעט כל היבט שניתן להעלותו על הדעת, קיימת ברוב ההתנחלויות - גם באלו הנחשבות "ממסדיות" יחסית. עובדה זו מלמדת שוב כי בין המדינה ובין המתנחלים מתקיים הסכם לא כתוב המחלק בין הצדדים את המלאכה: בעוד המתנחלים באמצעות הגופים הציבוריים בהם הם שולטים (המועצות האזוריות והמקומיות, אמנה והחטיבה להתיישבות), הם אלו שמבצעים בפועל את רוב עבירות הגזל והבנייה הלא מורשית, המדינה היא זו שמממנת ומעבר לכך מעניקה חסינות גורפת למבצעי העבירות.  

 

המסמך תרם להבנה כי ההבחנה הנהוגה בין "מאחזים" ובין "התנחלויות" הינה אנכרוניסטית ואינה מסייעת להבין את המציאות הפרועה שמדינת ישראל יצרה בגדה המערבית. אם נהוג היה עד לא מכבר לחשוב כי ההבדל בין מאחזים והתנחלויות הוא בחוקיותם בראי המשפט הישראלי, הרי שמסד הנתונים של שפיגל בא והראה כי המאחזים אינם אלא קצה קרחון של אי חוקיות שרובו מצוי בהתנחלויות הרשמיות.

bottom of page