top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

מי שומר על השומרים?

השומר יו"ש הוא ארגון שהוקם על מנת לסייע למתנחלים שעומדים מאחורי עשרות חוות שהוקמו בשנים האחרונות באופן בלתי חוקי, תוך השתלטות אלימה על אלפי דונם של חקלאות ומרעה. ארגון 'השומר יו"ש' הוקם באוגוסט 2013 ובין השנים 2019-2016 המדינה העבירה לו באמצעות משרד החקלאות סכום של קרוב למיליון ש"ח. הנה עוד דרך שהמדינה, כלומר כולנו, מסבסדים עבריינות מתנחלים אלימה בגדה המערבית: מספקים להם שירותי שמירה ועבודה בחינם.


היום נמשיך לפרק השני אותו הבטחנו בזמנו להעלות בהזדמנות. שבועות ספורים לאחר שפרסמנו את הפוסט הקודם (6.11.19) מנכ"ל הארגון עוה"ד אריאל בן דוד המכונה "בנדא", פרש מתפקידו. "בנדא", פעיל ימין קיצוני החבר בגרעין התורני שממוקם בלוד, הוא במקרה גם אחיו של יאיר בן דוד שהיה מנכ"ל ארגון הימין הקיצוני תנועת רגבים ומי שהיה מעורב בהשתלטויות אלימות על אדמות, ותקיפות אלימות קשות של בעלי קרקעות פלסטינים שאדמותיהם סמוכות לבית הוריו בהתנחלות אלון שבות. עכשיו תראו מופתעים: יאיר בן דוד הוא גם חבר ארגון 'השומר יו"ש', והוא במקרה גם אחד מאותם מתנחלים הנהנים מהשירותים אותם הארגון מעניק בחינם, במאחז הלא חוקי שהוא הקים שנקרא חוות קשואלה, שנמצא מדרום מערב לבית לחם.

מסתבר שבמשפחת בן דוד הכל נשאר במשפחה. עד כמה הכל נשאר במשפחה? זוכרים את מליון הש"ח שכולנו נתנו במתנה ל'שומר יו"ש' דרך תקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר? הסכום הזה מהווה רק כמחצית מתקציב הארגון. מאיפה מגיע השאר? עוד כמה עשרות אלפי שקלים מגיעים לעמותה כל שנה דרך המועצות האזוריות של המתנחלים בשטחים שאף הן מתקיימות בראש ובראשונה מתקציב המדינה. שאר הכסף הוא תרומות מכל מיני גופים וקרנות. אחד מאותם גופים שתורם לארגון כמה עשרות אלפי שקלים מדי שנה מאז שנת 2016, הוא גוף שנקרא 'הקדש יששכר בן דוד', ששייך לענף נוסף של משפחת בן דוד.


מדובר בהקדש שהוקם בשנת 1956 שמטרתו המוצהרת היתה "לסייע לעניי העדה הבוכרית בישראל", אבל כנראה שלמנהליו הנוכחיים של 'הקדש יששכר בן דוד' ישנה פרשנות די לא שמרנית של המושג "לסייע לעניי העדה הבוכרית", שכוללת בין היתר גם תמיכה במתנחלים בעלי רקע של עבירות אלימות קשות, כמו החבר-האח יאיר בן דוד מחוות קשואלה. אז אחרי שהבנו שהקדש ישככר בן דוד תומך ב'שומר יו"ש' ביקשנו לעיין בתיק ההקדש המנוהל בבית הדין הרבני בירושלים, כדי להבין מי שם מקבל את ההחלטות וכיצד. הסתבר לנו שתקנות בית הדין הרבני קובעות שתיקי הקדשים שמנוהלים בבית הדין, בניגוד לאלו המנוהלים במשרד המשפטים, אינם פתוחים לעיון הציבור. וזה למה? אולי מכיוון שמדובר בגוף רקוב ששואף להתנהל במינימום שקיפות, בין היתר כדי שהקדשים כמו יששכר בן דוד יוכלו להעביר בשקט כסף לארגונים מהסוג של 'השומר יו"ש'.


bottom of page