top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

פסק הדין של בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי - חובה לסמן מוצרים שמקורם בהתנחלויות בגדה המערבית


ביום שלישי שעבר (ה12.11) התפרסם פסק הדין של בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי שמחייב את כל חברות האיחוד לסמן מוצרים שמקורם בהתתנחלויות בגדה המערבית, מזרח ירושלים ורמת הגולן.

קצת רקע: עתירת יקב פסגות הוגשה בצרפת בשנת 2016 בשיתוף עם ארגון יהודי צרפתי. העותרים דרשו לבטל את החובה לציין על בקבוקי היקב המיוצאים לצרפת, את העובדה שמקורם בהתנחלות ישראלית בגדה המערבית. טענתם היתה שמדובר בתקנה המפלה את מוצריהם לרעה וכן שמדובר בפוליטיזציה של החובה לציין את מקורם של כל המוצרים הנמכרים באירופה. בית המשפט הצרפתי לעניינים מנהליים (Conseil d’État) העביר את ההכרעה הסופית בעתירה זו לדיון בערכאה האירופית העליונה, בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי, וזה כאמור הכריע שעל גבי כל המוצרים המגיעים מההתנחלויות צריך להיות כתוב במפורש שמקורם מהתנחלויות ישראליות בגדה המערבית.

יקב פסגות החל את דרכו בשנת 2003 והתבסס בשנותיו הראשונות על כרמים אותם נטעו מייסדי היקב (משפחת ברג) ממזרח להתנחלות פסגות על אדמות בבעלות פרטית, שעליהן השתלטו בהדרגה החל משנות ה-90. את ההשתלטויות במקום החל אב המשפחה מאיר ברג שבשנת 1979 היגר לארץ מברה"מ. תצלומי אוויר מלמדים כי כבר במהלך שנות ה–90 העולה החדש/ישן הספיק להשתלט על כמה חלקות בבעלותם של תושבי אל־בירה, לצורך עיבודן. ברג לא עשה זאת לבד: הוא הסתייע בין היתר בהלוואה שקיבל מהחטיבה להתיישבות לרכישת מכונת ריסוס, ובהקצבת מים נאה שקיבל מרשות המים. חלפו השנים ולנעלי האב נכנס הבן השאפתן יעקב שהחל משנת 2003, עם סגירתו של שטח נרחב סביב ההתנחלות באמצעות גדר היקפית, להשתלט בהדרגה על כ-80 דונם נוספים שעליהם נטע כרמי ענבים. אבל כל זה לא היה יכול להתרחש כמובן בלא מים והרבה.

כמה מים ברג קיבל? ספרי הקצאות המים שרשות המים מפרסמת מדי שנה מפרטים כמה אלפי קוב מים הוקצו לאב מאיר ברג מדי שנה, בין השנים 2001-2017 (למעט שנת 2004 שלגביה אין בידינו נתונים). את הנתונים סכמנו בתרשים הבא, רק זכרו שעל מנת לקבל את הנתונים בליטר יש להכפיל את המספרים במיליון שכן קוב אחד שווה 1,000 ליטר.

אז מה היה לנו שם? מתנחלים משתלטים על שטחים בבעלותם של פלסטינים. הצבא במקום להעיף את המתנחלים לכל הרוחות ולהעמיד אותם לדין, בונה סביבם גדר חשמלית ומאפשר להם להשתלט על עוד 80 דונם. החטיבה להתיישבות מעניקה להם סדרה של משכנתאות. ורשות המים מעבירה להם עשרות מליוני ליטר כל שנה.

הקצאת המים העבריינית לברג היא דוגמה אחת בלבד מני רבות לאופן שבו רשות המים תומכת במתנחלים פולשים אלימים. בקרוב נספר לכם על עוד כמה וכמה.


bottom of page