top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

צווים צבאיים שישראל מוציאה בגדה המערבית


בתחילת מרץ פרסמנו את הדו"ח שלנו 'תפסת מרובה לא תפסת' שעוסק בצווי התפיסה שהצבא הוציא בגדה המערבית. צווי תפיסה צבאיים הם צווי הפקעה זמניים. החוק הבין-לאומי שמסדיר את הזכויות והחובות של הצבא הכובש ביחס לאוכלוסייה המתגוררת בשטח כבוש מתיר לצבא הכובש לתפוס שטחים באופן זמני לשם מטרות ביטחוניות דחופות, ולפצות את בעלי הקרקע על כך. מלבד צווי תפיסה יש עוד צווים צבאיים שהרשויות הישראליות מוציאות במסגרת משטר המקרקעין שהיא מנהלת בגדה המערבית.

צווי הפקעה – ישראל הוציאה עד היום מאות צווי הפקעה לצורכי ציבור. בניגוד לצווי תפיסה, שהם בהגדרה זמניים, צווי ההפקעה הם צווים קבועים שמפקיעים את השטח מבעליהם לצמיתות (בעבור פיצוי מסוים). על פי הפרשנות המקובלת, צווים אלו חייבים לשמש גם את צרכיה של האוכלוסייה הפלסטינית בשל היותה "האוכלוסייה המקומית המוגנת". צווי ההפקעה הוצאו בין היתר עבור כמה מהכבישים העוקפים שנסללו בגדה המערבית, בעיקר במהלך שנות התשעים, עבור מתקנים לטיהור שפכים ועבור אתרים לאיסוף אשפה. במאמר מוסגר נציין כי אף שהחוק מחייב כאמור שהאוכלוסייה המקומית המוגנת, דהיינו האוכלוסייה הפלסטינית, תיהנה גם היא מההפקעה, במהלך השנים פלסטינים הודרו ממספר לא מבוטל של מתקנים שנבנו על שטחים שהופקעו. הדוגמה המוכרת ביותר לעניין זה, אם כי רחוקה מלהיות יחידה, היא כביש 443, שנסלל בשנות השמונים על אדמות שהופקעו מכפרים ממערב לרמאללה. בעקבות עתירה לבג"ץ נפתח הכביש באופן רשמי לתנועת רכבים פלסטיניים, אך ההגבלות שהוטלו על תנועת הפלסטינים עיקרו את ההיגיון שבגינו נסלל הכביש מלכתחילה, כך שבפועל נוסעות עליו מכוניות פלסטיניות ספורות בלבד מדי יום.

צווי סגירה – בעוד מספרם המדויק של צווי הסגירה הזמניים שהוציא הצבא עד היום אינו ידוע (מן הסתם מדובר באלפים), מספרם של צווי הסגירה הקבועים עומד על עשרות אחדות, אבל השטחים הכלולים בהם גדולים מאוד. בדוח שפרסמנו במרץ 2015 הראינו שכש

ליש מהגדה המערבית מוגדרת שטח צבאי סגור לפלסטינים בשל סיבות מגוונות (שטחי אש, שטחי התנחלויות ואזורים הסמוכים לגבול עם ירדן או עם מדינת ישראל). בניגוד לצווי הפקעה או צווי תפיסה, צווי הסגירה אינם חלים על תושבי קבע המתגוררים בתוך השטחים הסגורים ואינם נוגעים בסוגיית הבעלות או בזכות השימוש (לכאורה רק בתיאום עם הצבא) בקרקעות הפרטיות שבשטחים הסגורים. אלא שבשל גודלם העצום של השטחים הצבאיים הסגורים יש חפיפה לא מבוטלת בינם ובין צווי התפיסה. כך למשל, בתוך שטחי האש של הצבא, שמתפרסים על למעלה מ-980 אלף דונם, ישנם גם למעלה מ-15,500 דונם שנתפסו למגוון מטרות.

צווי איסור בנייה – צווי איסור בנייה הם עשרות צווים שהוציא הצבא ובאמצעותם נאסרת הבנייה בעיקר לאורך כבישים בגדה המערבית ולאורך חלקים מגדר ההפרדה. נכון להיום אין בידינו מידע מלא באשר לגודל השטח שחלים עליו כל צווי איסור הבנייה, אך אנו יודעים כי מדובר בעשרות אלפי דונמים, וחלקם בתוך שטחי הרשות הפלסטינית


bottom of page