top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

שוב מסתבר שצוות קו כחול של המנהל האזרחי מתקשה לזהות על תצלומי אוויר שטחים המעובדים על ידי פלסטינים.


ב-20.7.2016 פרסם המנהל האזרחי מפה ובה סימון "הקו הכחול" כלומר שטחים שהמנהל מחשיב אדמות מדינה, ממזרח להתנחלות שילה. מדובר במיפוי שנעשה באדמות הכפרים ג'אלוד ותורמוס עיא כהכנה לקראת הקמת ההתנחלות החדשה "עמיחי" שנועדה לתושבי המאחז המפונה עמונה. - סימון אדמות המדינה באזור זה נעשה על ידי צוות קו כחול לראשונה עוד בשנת 1999, אלא שמדובר היה בסימון שסבל מחוסר דיוקים קשים ולכן אפילו המנהל האזרחי הבין כי עליו לעשות מיפוי מחודש של האזור. המיפוי החדש כלל שטח נרחב של למעלה מ-1000 דונם, ש-205 מתוכם הוקצו להתנחלות עמיחי. בדיקה של אותם שטחים שנוספו עתה לפתע לתחום אדמות המדינה והועברו למתנחלי עמיחי (לשעבר עמונה), מלמדת שבסוף שנות ה-90 ובראשית העשור הקודם כ-31 דונם מתוך ה-205 היו בעליל מעובדים על ידי פלסטינים. - הירידה בעיבוד השטחים הללו עד לנטישתם המוחלטת היא תוצאה של סגירת כל המרחב שנמצא ממזרח להתנחלות שילה לכניסת פלסטינים. סגירה אותה המתנחלים יזמו ובצעו בסיוע הצבא, במהלך השנים הראשונות של האינתיפאדה השנייה. עתה בחלוף כעשור וחצי מאז סגירתו המוחלטת של המרחב לכניסת הפלסטינים, המנהל האזרחי חש מספיק בנוח על מנת לקבוע כי מדובר באדמות מדינה מכיוון שמדובר בשטחים "לא מעובדים". העיקר, כמו שנקבע בדיון שנערך במשרד המשפטים בעניין הכשרת בתים שנבנו על אדמות בבעלות פלסטינית פרטית, העיקר שהכל נעשה בתום לב. - לכתבה בעניין זה ב 'הארץ': https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.4238529 לקריאת הדו"ח שלנו מינואר 2017 הסוקר את עבודת צוות קו כחול: http://www.keremnavot.org/heblackbluewhite

בתצלום אוויר משנת 1999 בו ניתן לראות את השטחים המעובדים מתוחמים בפוליגון אדום.


bottom of page