top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

לא חרדים מהתנחלויות

סוגיית המגזר החרדי שעלתה לאחרונה שוב על סדר היום בעקבות משבר הקורונה, מחייבת דיבור גם על מה שקורה עם הציבור החרדי בהקשר של ההתנחלויות וזאת משתי סיבות: 1. אחוז גדל והולך מקרב החרדים מתגוררים בהתנחלויות. 2. אחוז החרדים מקרב המתנחלים, נמצא אף הוא במגמת עלייה מתמדת.

נתחיל עם כמה נתונים מספריים: האוכלוסייה החרדית נכון להיום מונה למעלה מ-1.1 מליון איש, שהם כ-12% מאזרחי מדינת ישראל. הציבור החרדי גדל בקצב בן למעלה מפי 2 מזה שבו גדלה האוכלוסייה הישראלית בכללה (4.2% בשנה לעומת 1.9%), ולמעשה על פי קצב הגידול הנוכחי, הוא עשוי להכפיל את עצמו בכל 16 שנה.

כיום מתגוררים בגדה המערבית (ללא מזרח ירושלים) למעלה מ-160,000 חרדים, שהם למעלה משליש מכלל אוכלוסיית המתנחלים, וכ-14% מכלל האכלוסייה החרדית. רוב המתנחלים החרדים מתגוררים בשתי ההתנחלויות הגדולות ביותר בגדה המערבית: מודיעין עילית (כ-78,000 תושבים) וביתר עילית (כ-60,000 תושבים). מלבד שתי התנחלויות אלו המתנחלים החרדים מפוזרים בעוד מספר התנחלויות בינוניות: אגן האיילות שהיא פורמלית חלק מגבעת זאב (כ-10,000), תל ציון שהיא פורמאלית חלק מכוכב יעקב (כ-7,000) ועמנואל (כ-4,000). ובעוד מספר התנחלויות קטנות יחסית: החלק המזרחי של ההתנחלות גבע בנימין (כ-2,000), אספר (כ-1,000), מתתיהו (כ-1000), נחליאל (כ-750) ומעלה עמוס (כ-750). ראוי לשים לב לכך שבכל ההתנחלויות החרדיות למעט מודיעין עלית ומתתיהו הצמודה לה, ישנה נוכחות לא מבוטלת ולעיתים אף דומיננטית, של גרעין קשה של הימין הכהניסטי.

בתחילת הדרך, שילובם של החרדים במפעל ההתנחלויות לא היה טבעי עבור הציבור הזה שבמשך דורות הנהגתו הסתייגה מנקיטת מהלכים פוליטיים בעלי צביון לאומי-אקטיביסטי. בראשית שנות ה-80 הוקמה ההתנחלות החרדית הראשונה עמנואל. וככל שהציבור החרדי הלך וגדל ומפעל ההתנחלויות הלך והתבסס, הרעיון לשלב בין השניים הלך והפך טבעי ומתבקש עבור שני הצדדים: המדינה רצתה מתנחלים, והחרדים רצו דיור זול בקהילות חרדיות סגורות והומוגניות. בשנת 1988 הוקמה ההתנחלות ביתר עילית, לא רחוק מהקו הירוק ממערב לבית לחם. ובשנת 1996 הוקמה ההתנחלות מודיעין עלית, אף היא בסמוך יחסית לקו הירוק מערבית לרמאללה, שהפכה תוך מספר לא רב של שנים להתנחלות הגדולה ביותר.

בראשית שנת 2016 פרסם משרד השיכון בשיתוף עם המכון החרדי למחקרי מדיניות, מסמך שכותרתו: "תוכנית אסטרטגית לדיור לאוכלוסייה החרדית 2016-2035". בהקדמה לדו"ח נכתב: "דוח זה מבקש לתת מענה לצורך הקהילתי של קרוב למאתיים אלף יחידות דיור, בשני העשורים הבאים. זאת, בשים לב לצירי הביקוש השונים מחד גיסא, ולהיתכנות הקיימת בשוק מאידך גיסא, ותוך שימת לב למדיניות הדיור הראויה במקרה זה."

מחברי המסמך מתבססים על שלוש הנחות עיקריות: 1. ראוי שהציבור החרדי ימשיך להתגורר באזורים מוגדרים שמיועדים עבורו. 2. על המדינה מוטלת האחריות ליזום ולהשתתף במימון של פתרונות דיור יעודיים למגזר החרדי. 3. ההתנחלויות החרדיות בגדה המערבית הם יעדים לגיטימיים לפתרון בעיות הדיור של המגזר החרדי.

הנה כמה התנחלויות שכותבי המסמך מתייחסים אליהם כיעדים שבהם ניתן לבנות בעתיד עבור הציבור החרדי. ביתר עלית - 1,400 יח"ד גבעת זאב (אגן האיילות) - 4,650 יח"ד מודיעין עלית - 4,500 יח"ד מעלה עמוס - 3,750 יח"ד עמנואל - 2,300 יח"ד תל ציון - 2,500 יח"ד

בסך הכל מדובר במסמך זה על כ-19,000 יחידות דיור חדשות עבור הציבור החרדי בהתנחלויות, שהן כ-10% מכלל הבנייה שמחברי המסמך צופים שתהיה נדרשת עבור הציבור החרדי בשני העשורים הקרובים. ראוי לשים לב כי במסמך זה אין התייחסות לגידול הצפוי בהתנחלות החרדית והמובדדת מיצד, אשר בה מקודמים בימים אלו 200 יחידות דיור. וכן אין בו התייחסות לתוכנית להקים את ההתנחלות החרדית "דורות עלית" על קרקעות שמתנחלים טוענים כי הם רכשו בשנות ה-80, בסמוך לכפר בדיא.

כולם יודעים שישראל ממשיכה כל העת לייהד חלקים גדלים והולכים של הגדה המערבית. ותוך כדי כך היא מתכננת להמשיך ולהתמודד עם מצוקותיו הכלכליות של המגזר החרדי, על גבה של האוכלוסייה הפלסטינית בגדה. שנתון החברה החרדית בישראל: https://bit.ly/3mk0xve

דוח משרד השיכון והמכון למחקר חרדי: https://bit.ly/3oBTaRY

קידום יחידות דיור מיצד: https://bit.ly/3orwLXh

דורות עלית: https://bit.ly/2HChQcj

כאן כתבנו על דורות עלית: https://bit.ly/3e1bAXd


Opmerkingen


bottom of page