top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

המנהל פועל באתר ארכיאולוגי בשטח B

ביום ראשון (8.1.2023), פורסם ב'ישראל היום' (מפאת כבודה של העיתונות, לא נכנה אותו "עיתון"), שבנובמבר האחרון, כאשר כיהנה עדיין "ממשלת השינוי" שלא מעט ישראלים מביטים עליה היום בנוסטלגיה, המנהל האזרחי פינה שני קרוואנים, שהונחו בשטח שהוכרז בעבר כאתר ארכיאולוגי. זאת על אף שהאתר והקרוואנים היו בשטח B. שטח B, נזכיר, מתפרש על כ-21% משטח הגדה המערבית ועל פי הסכמי אוסלו, הרשות הפלסטינית היא הגוף שאחראי על כל מערכת התכנון ואכיפת חוקי הבנייה במקום. לידיעה ב'ישראל היום' - https://bit.ly/3IOIVpK

מדובר באתר שנקרא ח'רבת טרפין, שנמצא באדמות הכפר עטארה מצפון לרמאללה. קראנו לא מזמן שבגדה המערבית, ישנם למעלה מ-2,600 אתרים ארכיאולוגיים. חלק גדול מהם אותרו כבר בתקופת המנדט הבריטי, ונרשמו כאתרים ארכיאולוגים על פי פקודת העתיקות המנדטורית. אבל כולם למעט בודדים, לא שומרו ולא הפכו אתרים שהציבור הרחב פוקד. אגב, כפי שכל אדם שעוסק ברצינות בהיסטוריה גיאוגרפית של הארץ הזו יודע, רבים מהאתרים הללו נמצאים בתוך או בסמוך (כמו במקרה של ח'רבת טרפין) לכפרים הפלסטינים מסיבה פשוטה: הכפרים הפלסטינים שומרים על רצף יישובי ילידי בן מאות ולעיתים קרובות אף בן אלפי שנים.

באיזו סמכות פעל המנהל האזרחי בשטח B תוך הפרת הסכם אוסלו? עברנו על הנספח בהסכם אוסלו ב' שעוסק בארכיאולוגיה ולא מצאנו שם שום סעיף שממנו יכול להשתמע שלישראל זכות לפנות בנייה פלסטינית באתרים ארכיאולוגיים. כן מצאנו שם בנספח את שני הסעיפים הראשונים הללו:

1. כוחות ואחריות בתחום הארכיאולוגיה בגדה המערבית וברצועת עזה יועברו מהממשל הצבאי ומהמינהל האזרחי שלו לצד הפלסטיני. תחום זה כולל, בין היתר, הגנה על אתרים ארכיאולוגיים ושימורם, ניהול, פיקוח, רישוי וכל הפעילויות הארכיאולוגיות האחרות. כוחות ואחריות הקשורים לתחום הארכיאולוגיה יועברו בהדרגה לתחום באיזור C.

2. הסמכות הפלסטינית אשר תכסה את שטח הגדה המערבית ורצועת עזה, למעט הנושאים אשר יידונו במשא-ומתן על מעמד הקבע, במשך שלבי המשך ההיערכות מחדש, אשר יושלמו בתוך 18 חודשים מיום כינון המועצה.

הסעיף השלישי בהסכם הולך ככה:

3. הצד הפלסטיני ישמור ויגן על כל האתרים הארכיאולוגיים, ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על האתרים האמורים ולמנוע נזק להם, וינקוט בכל אמצעי הזהירות בעת ביצוע פעילויות, לרבות פעילויות אחזקה ובנייה, העשויות להשפיע על האתרים האמורים.

להסכם אוסלו ב' - https://bit.ly/3WhnjFv