Please reload

יין ישמח לבב גזען

July 10, 2018

קראו את מאמרו של דרור אטקס, חוקר בכרם נבות שפורסם היום בהארץ>> http://bit.ly/2u6bPKK

״החברה הישראלית מתבוססת בגזענות מחליאה, שבחלקה אכן מופנית נגד יהודים. אבל בעוד שגזענות נגד יהודים הופכת בהדרגה לאות קלון, הגזענות הממוסדת והמנשלת נגד הפלסטינים משגשגת, בין היתר בעידודם של חלק מחברי הכנסת הנמנים עם מה שקרוי כאן אופוזיציה. הכיבוש וגזל האדמות בגדה אינם זקוקים לחותמת הכשרות של בד"צ העדה החרדית — די להם בהכשר שהם מקבלים מהח"כים של יש עתיד והעבודה״

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload