Please reload

תכירו, יניב אהרוני

January 7, 2018

בשעות היום הוא "עוזר למשטרה" לאכוף את החוק על השכנים הבדווים. אחה"צ הוא חוזר לבית המשודרג בהתנחלות כפר אדומים. הכירו את יניב אהרוני איש השטח של פורום עוטף ירושלים.

הלכה הארנבת בא החזיר. קרא את השלט "דירה להשכיר". 
ואחרי שקרא את השלט, התגלגל ועלה ופתח את הדלת. עומד ומביט עיניו הקטנות בכתלים, בתקרה ובחלונות. באים מכל הדירות השכנים,עומדים סביבו, ומסבירים לו פנים:
- הנאה הדירה בעיניך?
- נאה.
- הנאה המטבח בעיניך?
- נאה המטבח, אף כי לא מלוכלך!
- הנאה המסדרון בעיניך?
- נאה.
אם כן ,שב איתנו!
- לא לא אשב.
-למה?
השכנים אינם טובים בעיני, איך אשב אני חזיר , לבן בן לבנים מימי בראשית, בכפיפה אחת עם חתולה כושית! לא נאה לי ולא יאה לי.
דירה להשכיר/לאה גולדברג

קראנו שיניב אהרוני איש השטח החרוץ של "פורום עוטף ירושלים" שמתנחלי כפר אדומים וההתנחלויות הסמוכות הקימו כדי לקדם את גירוש הבדווים מהאזור, הזעיק את המשטרה כאשר הוא גילה שהשכנים הבדווים שלו (שחיים באזור זה עשרות שנים לפני שהוא בכלל נולד לאחר שגורשו על ידי ישראל מצפון הנגב לפני כ-70 שנה), בנו באחד המקבצים, מבנה בלא אישורים. המשטרה כך נכתב, הגיעה למקום תוך 25 דקות וחלקה צו הריסה והבטיחה שהמבנה "יהרס כבר מחר">>https://goo.gl/Ewcrw2

אז מאחר וגם אנחנו מאוד אוהבים לעבוד בשטח יצאנו גם אנחנו לסיור באזור ההתנחלות כפר אדומים שבה אהרוני גר והפלא ופלא גילינו שבצמוד לבית שלו נבנתה הרחבה שנראית לנו על פניה די בוודאות כלא חוקית. אבל מכיוון שישנה תחנת משטרה בתוך ההתנחלות עצמה, אנו בטוחים שייקח למשטרה הרבה פחות מ-25 דקות כדי להגיע לבית ולבדוק את חוקיות המבנה לאחר שנזעיק אותה. 

אז פעם הבאה שאתם קוראים משהו על חברי פורום עוטף ירושלים תזכרו מי אלו החברים הללו שיעני עוזרים למשטרה "לאכוף את החוק" על השכנים הבדווים שלהם. אלו אנשים שמה שמעניין אותם הוא שלטון הגזע לא שלטון החוק!

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload