Please reload

טובת שגריר ארה"ב והציבור כולו, הנה העובדות על הגדה המערבית

October 30, 2017

לפני מספר שבועות שגריר ארה"ב בישראל דיויד פרידמן צוטט כמי שאומר ש"ישראל מחזיקה רק 2% מהגדה המערבית" (ראו ראיון מצולם בסרטון>> https://goo.gl/WUW8KN). אז לטובת שגריר ארה"ב והציבור כולו, הנה העובדות:

כ- 1.5% מהגדה כלולים בשטח הבנוי של ההתנחלויות.
כ-9.5% מהגדה כלולים בשטח השיפוט של ההתנחלויות.
כ-18% מהגדה הוכרזו על ידי ישראל "כשטחי אימונים צבאיים".
כ-32% מהגדה הוכרזו על ידי ישראל כשטח צבאי סגור.
כ47% מהגדה כלולים שטח השיפוט של ששת המועצות האזוריות הישראליות בגדה. 
ב-61% מהגדה (שטחי C) ישראל שולטת שליטה אזרחית מלאה ולא ניתן להזיז בהם בלוק בלא אישור ישראלי.
ב-100% ישראל שולטת שליטה צבאית מלאה.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload