Please reload

קדומים - לא רק הבית של סמוטריץ' בנוי על אדמות פרטיות

March 13, 2017

מסתבר שבהתנחלות קדומים לא רק בצלאל סמוטריץ' בנה את ביתו על אדמות פרטיות.

אתמול חשפנו שמשרד הביטחון בנה להתנחלות קדומים מבנה המשמש כמוקד הביטחון של ההתנחלות, בניגוד לחוק ועל אדמות בבעלות פלסטינית פרטית שהיו בעליל מועבדות עד השתלטות המתנחלים עליהן. מדובר בתזכורת נוספת לכך שכל הממסד הממשלתי הישראלי הפועל בגדה המערבית, מעורב עד צוואר בשוד אדמות פרטיות בבעלות פלסטינים.

למרבה האירוניה אותו משרד ביטחון שמורה למנהל האזרחי לאכוף כביכול את חוקי הבנייה והתכנון בהתנחלויות ואמון על הגנה על רכושם הפרטי של הפלסטינים, הוא הגורם שמימן במקרה זה את הקמתו של המבנה שנבנה על אדמה בבעלות פלסטינית פרטית ומחוץ לתוכניות המתאר של ההתנחלות. כשרואים את התנהלותו של משרד הביטחון אין פלא שגם הבית של סמוטריץ נבנה 400 מטר משם באותו שיטה.

לכתבה בוואלה ראו>> https://goo.gl/UUDdoZ

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload