top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

פקחים פרועים 2


מעורבותם של מתנחלים במה שקרוי 'פיקוח' אינה מסתכמת בנוכחותם המוגברת ביחידת הפיקוח של המנהל האזרחי. חלק מהמועצות האזוריות והמקומיות בגדה המערבית מחזיקות עובד על תקן של 'רכז קרקעות', שתפקידו הרשמי הוא למנוע 'פלישות לאדמות המדינה בתחום המועצה'. אנשים אלו שומרים על יחסי עבודה קרובים עם אנשי יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי, ולפחות במקרה אחד, של יוסי לויט שהוזכר בפוסט הקודם שהעלנו כאן, טרם קליטתו ביחידת הפיקוח של המנהל האזרחי הוא הועסק בתפקיד רכז קרקעות של המועצה האזורית הר חברון. במהלך השנים האחרונות קמו ארגוני מתנחלים שלקחו לעצמם את תפקיד 'ההגנה על אדמות מדינה'. הבולט שבהם הוא ארגון הימין הקיצוני 'רגבים', שהוקם בשנת 2006, ועם השנים החל לעסוק גם בסוגיות קרקע בתוך שטחי מדינת ישראל . תפקידיו המוצהרים הם 'שמירה על אדמות ונכסי הלאום [...] מניעת השתלטות לא חוקית על אדמות מדינה ולשמירה על כללי מינהל תקין בכל הנוגע למדיניות הקרקעית של מדינת ישראל'. 'רגבים' מעניק שירותי 'שמירה על קרקעות' למועצות אזוריות בגדה המערבית, ותמורתן קיבל בשנים 2017–2018 סכומי כסף גדולים . הקשרים הסימביוטיים בין 'רגבים' ובין המועצה האזורית בנימין (החולשת על התנחלויות באזור רמאללה) לא חמקו מעיניו של מבקר המדינה, ובשנת 2017 הוא העלה את החשד שמכרזי המועצה נתפרו מראש למידותיו של ארגון 'רגבים '. באחד מהדיונים של ועדות החוץ והביטחון שהתבסס על מצגת של ארגון 'רגבים' אמר ח"כ מוטי יוגב ממפלגת הימין הקיצוני 'הבית היהודי':

מציע שאם אין אנשים טובים במינהל האזרחי לעשות את העבודה שיעשו מיקור חוץ וייקחו את רגבים. מציע לתת למועצות האזוריות סמכויות אכיפה במרחבים שלהם ולא רק בישובים .

עוד ארגון מתנחלים שעוסק ב'הגנה על אדמות מדינה' הוא 'פורום עוטף ירושלים', שהוקם לפני שנים אחדות על ידי מתנחלים המתגוררים בהתנחלויות שבין מזרח ירושלים ליריחו (מעלה אדומים, כפר אדומים ומצפה יריחו). ארגון זה עוסק ב'פיקוח' על הבנייה הבדווית ובקידום גירושם של תושבי האזור הבדווים, רובם אנשי שבט הג'האלין. הרוח החיה מאחורי ארגון זה הוא בועז עידו תושב ההתנחלות אלון, שמעורב ישירות בהקמתם של לפחות שלושה מאחזים לא חוקיים שונים באזור זה, ובהשתלטות על קרקעת חקלאיות .

בשנת 2018 הקימו מתנחלים המתגוררים בהתנחלויות באזור בית לחם את ארגון 'רוג'ום יזמות ציונית'. בתוך הארגון פועלת מה שהם מכנים 'יחידת הרועים' שתפקידה מתואר כך:

בשיתוף פעולה בין משטרת ישראל ומועצה אזורית גוש עציון, הוקמה יחידת מתנדבים שמטרתה: מיגור ומניעת פשיעה חקלאית ושמירה על אדמות מדינה, אתרי היסטוריה ומורשת. ברור לכולם שהחקלאות היא חוד החנית וחומת המגן הקדמית של ארץ ישראל. 'במקום בו תחרוש המחרשה היהודיתאת התלם האחרון – שם יעבור גבולנו'.

אנשי ארגון זה הם אלו שעומדים מאחורי הקמתו של של המאחז הלא חוקי "גבעת העיטם" (מדרום לבית לחם) בשנת 2018, שהוקם בסיוע המועצה המקומית של ההתנחלות אפרת שמממנת את המיזם, מתוך כוונה שההתנחלות תורחב בעתיד לשטחים אלו.


bottom of page