top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

עבור מה שימשה ההלוואה שקיבלו בני הזוג שוורץ מהחטיבה להתיישבות?


ניתן להניח כי יום חמישי ה-29.8.2002 היה יום די משמח בחייהם של יפעת ונחום שוורץ תושבי עמונה באותה עת. בבוקרו של אותו יום נרשמה ברשם המשכונות הלוואה שבני הזוג קבלו מהחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית העולמית. ההלוואה נרשמה כחוק אצל רשם המשכונות של משרד המשפטים, ובמשבצת של "פרטי הנכס הממושכן" נרשמה באופן חריג המילה "אחר". תהינו מהו אותו "אחר" שבגינו נמצאו בני הזוג שוורץ זכאים לקבל הלוואה בתנאים נוחים מאוד מן הסתם, מן החטיבה להתיישבות? לאחר שקצת חשבנו על זה נדמה לנו שאנחנו יודעים מהי התשובה. בסמוך לחתימה על החוזה, בנו בני הזוג שוורץ דיר על אדמות עליהם הם השתלטו במאחז עמונה, לעדר שהיה ברשותם. אגב, בניית הדיר לא נעלמה מפקחי המנהל האזרחי שהיו מודעים לכך שמדובר בבנייה לא חוקית על אדמות בבעלות פלסטינית פרטית, והללו הוציאו צו הפסקת עבודה שהפך לצו הריסה סופי שמספרו 95/02. כן צו הריסה לא צו הריסה, בני הזוג שוורץ המשיכו בשלהם. הם הקימו משק חקלאי שכלל צאן, כרם זיתים ומטע שהשתרעו על כ-20 דונם של אדמות פרטיות גזולות. not bad! ברור שמקרה זה אינו אלא קצה קרחון. במשך שנים החטיבה להתיישבות שהיא אחד מגופי הפשיעה המרכזיים הפועלים בגדה - אם לא המרכזי שבהם - תמכה ביודעין בגזל אדמות שיטתי, בין היתר גם באמצעות העמדת הלוואות למתנחלים שבנו את בתיהם ואת עסקיהם על אדמות שהם גזלו מפלסטינים. לא במקרה המליצה עו"ד טליה ששון בדו"ח המאחזים שפורסם בשנת 2005, בעניין החטיבה להתיישבות את ההמלצות הבאות שלמרבה החרפה עד היום לא יושמו: 1. לבטל את כל הקצאות הקרקע שבידי החטיבה להתיישבות וטרם הוקצו על ידה לאחרים ולהחזירן לממונה במידה שיש כאלה עדיין. 2. לבטל את כל הקצאות הקרקע שהוקצו לחטיבה להתיישבות והיא הקצתה אותן לאחרים בניגוד להרשאה. 3. לבטל את כל ההקצאות שהחטיבה הקצתה לאחרים וטרם נעשה בהן שימוש, ולהחזיר את הקרקע לממונה. 4. לבטל את כל ההקצאות עליהן הוקמו מאחזים בלתי מורשים ולהחזיר את הקרקע לממונה. לחשיפה המלאה שלנו על משכנתאות שהעניקה החטיבה להתיישבות למתנחלים מפרי חוק ראו: http://bit.ly/2Am5tum


bottom of page