top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות".....חג לאילנות היהודיים בלבד


"ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות".....חג לאילנות היהודיים בלבד, כך מסתבר. לאילנות הפלסטינים בגדה המערבית אין יום חג כי ישראל עסוקה ללא הרף בצמצום שהנוכחות הפלסטינית באזור C של הגדה.

בשבוע שעבר המנהל האזרחי הוציא 4 צווי פינוי שאליהם צורפו תצלומי אוויר, ל 4 חלקות שונות בכפר ברדלה בצפון בקעת הירדן. שטחן הכולל של החלקות הללו שגיל העצים בהן נע בין 3-30 שנה, הוא כ-40 דונם.

נוסח הצו חוזר על עצמו וכך הוא מתחיל: "לכבוד: הפולש" "בתוקף סמכותי לפי הצו בדבר רכוש ממשלתי.....הנני קובע שהנך/ם מחזיק/ים שלא כדין במקרקעין המתוארים בזה"

מאחורי ארבעת הצווים הללו מסתתרת מדיניות מכוונת ועקבית של המנהל האזרחי להקצות אדמות המוגדרות כ"אדמות מדינה״ - כלומר כאדמות ציבוריות, כמעט אך ורק למתנחלים ישראלים.

בשנת 2013 חשף ארגון במקום נתונים רשמיים שהמנהל האזרחי נאלץ להעביר לו לאחר עתירת חופש מידע שהוגשה בסיוע האגודה לזכויות האזרח בישראל, כי רק 0.7% (8,600 דונם בסך הכל) מ"אדמות המדינה" בשטחי הגדה המערבית כולה, הוקצו מאז שנת 1967 על ידי ישראל לקהילות פלסטיניות. הדבר המדהים (או בעצם לא) הוא ש-80% מכלל ההקצאות לפלסטינים (6,900 דונם) נעשו עוד בשנות ה-80 ומדובר בהקצאות שטחים שהם מאז הסכמי אוסלו בכלל באזורי A או B.

במילים אחרות, מתוך כ-1.2 מליון דונם של אדמות מדינה בשטחיC , ישראל הקצתה עד היום רק 1,700 דונם לצרכי הפלסטינים (המונים כ-85% מאוכלוסיית הגדה) ואילו כ-400 אלף דונם הוקצו לחטיבה להתיישבות לצרכי המתנחלים. לזה קוראים "צדק חלוקתי" בסגנון הגדה המערבית.

חג שמח!


bottom of page