top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

מסתבר שגם קיבץ מרב (שנמצא בתוך שטח מדינת ישראל) למד את הטריק והוציא הסכם "פיצויים" מהמדינה


רוצה לעשות כסף? פלוש/גזול/שדוד/קבל אדמה פרטית של פלסטינים בגדה המערבית, בנה עליה או עבד אותה במשך כמה שיותר שנים וכשיבואו לפנות אותך דרוש פיצויים מהמדינה.

קחו למשל את מתנחלי מגרון, אולפנה, עמונה, עפרה שפונו וקבלו פיצויים מהמדינה. עכשיו מסתבר שגם קיבץ מרב (שנמצא בתוך שטח מדינת ישראל) למד את הטריק והוציא הסכם "פיצויים" מהמדינה על כך שהוא נאלץ לפנות שטח בן למעלה מ-1000 דונם של אדמות פרטיות שהמדינה גזלה מפלסטינים והעבירה אותן לרשותו בשנות ה-80 (https://goo.gl/Fce9nN). יודעים כמה "פיצויים" הקיבוץ קיבל? תחזיקו טוב: מעל ל 14.3 מליון ש"ח לפני מע"מ. מעניין יהיה לראות כמה פיצויים המדינה תשלם לבעלי הקרקע הפלסטינים שנושלו מהמקום עוד בשנות ה-70, על בסיס התקדים הזה?

כך או כך, המדינה עשתה למרבה החרפה הכל על מנת שאנחנו משלמי המיסים, לא נדע כמה כסף שולם לקיבוץ מרב, ולכן היא סירבה במשך חודשים לפרסם את פרטי החוזה. כדי לחלץ את החוזה, נדרשה עתירת חופש מידע של העיתונאי Yotam Berger ועיתון Haaretz הארץ כנגד רשות מקרקע ישראל.

בסעיף 3 של חוזה הפיצויים נכתב:

"הקיבוץ מצהיר בזאת כי פינה את הקרקע במועד שקדם למועד חתימת הסכם זה וזאת כשהיא ריקה ו/או פנויה מכל מחזיק ו/או מחובר ו/או נטוע ו/או מיטלטלין ו/או חוב ו/או עיקול ו/או שעבוד ו/או תביעה כל שהיא. למען הסר ספק, כל הנטוע בשטח יעקר לרבות הוצאת השורשים (להלן: "מועד הפינוי")." אבל מסיורים שערכנו בחודשים האחרונים בשטח, מתברר שמשהו ממשיך לעבד את הקרקע למרות הכל ואלו לא הפלסטינים בעלי הקרקע שלא יכולים כלל להגיע למקום. אז האם קיבוץ מרב ממשיך בעצמו או באמצעות קבלן חיצוני לעבד את הקרקע במקום תוך הפרת התחייבות חוזית? אולי. אנו בכל מקרה נמשיך לנסות ולברר את השאלה הזו.


bottom of page