top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

התחלות בנייה בהתנחלויות


קולות הנהי והבכי של המתנחלים בחודשים האחרונים (https://goo.gl/tFTaiA) נגעו גם לליבנו הסמולני, אז החלטנו ללכת לבדוק את הנתונים הרשמיים שהלמ"ס פרסם לגבי התחלות הבנייה בהתנחלויות בשמונה השנים שבין 2008-2015. שימו נא לב שהנתונים לגבי שנת 2016 עדיין לא התפרסמו וכמובן שגם לא לגבי שנת 2017. - על מנת שיהיה לנו בסיס להשוואה, בדקנו גם את מספר המתנחלים ביחס לכלל האוכלוסייה הישראלית בכל שנה. אז בטבלה הבאה סיכמנו עבורכם את המספרים כפי שהם מופיעים באתר הלמ"ס על פי שנה: https://drive.google.com/…/0Bzl6QyqD5RGGSjkxSkNfS1RKV…/view… - רק תזכרו שכשזה מגיע לנתוני הבנייה, התמונה ששנתוני הלמ"ס מתארים היא חלקית ביותר, מכיוון שבתקופה זו נבנו מדי שנה, כמה מאות מבנים בלתי חוקיים במאחזים ובהתנחלויות, שאינם מופיעים בנתוני הלמ"ס ולכן גם לא בטבלה הזו. - שתי מסקנות ברורות עולות מהנתונים הללו: 1. אחוז התחלות הבנייה בהתנחלויות (מתוך כלל התחלות הבנייה) בשמונה השנים האחרונות, זהה לאחוז המתחלים באוכלוסייה (כ-4%). אבל מכיוון שבהתנחלויות האוכלוסייה היא צעירה הרבה יותר מהממוצע הכללי (זאת אומרת שישנם שם יחסית הרבה יותר ילדים וצעירים שעדיין לא גרים בדירה משלהם), ברור שבונים באופן יחסי לאוכלוסייה הבוגרת בהתנחלויות, הרבה יותר מאשר בונים לאוכלוסייה הבוגרת במדינת ישראל. 2. אחוז הבנייה הציבורית, כלומר זו שהממשלה עומדת מאחוריה, היה בשמונה השנים האחרונות כמעט פי שתיים יותר (7.7% לעומת 4.2%) מאשר במדינת ישראל. אז מתנחלים יקרים, עזבו את האוניברסיטאות ואת ארגוני השמאל וסמנו את הלמ"ס כיעד הבא להשתלטות עוינת. מכיוון שהנתונים הרשמיים שהלמ"ס מפרסם מפנצ'רים לכם פעם אחר פעם את השקרים שאתם מפריחים.


bottom of page