top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

הכרזה על אדמות מדינה באזור ההתנחלות עלי


בואו תראו איך המדינה יחד עם המתנחלים גונבים אדמות מעובדות, אבל הפעם לשם שינוי באופן רשמי. - ביום 30 במרס 2017 חתם יוסי סגל, פקיד במנהל האזרחי הממונה על 'הרכוש הממשלתי והנטוש' בגדה המערבית, על תעודת הכרזה שכותרתה היא 'עלי – פלגי מים וגבעת הרואה – הכרזה על רכוש ממשלתי'. השטח שהוכרז עליו כולל 977 דונם במרחב שבין הערים רמאללה ושכם – אדמותיהם של ארבעה כפרים פלסטיניים: סנג'יל, קריות, א-סאוויה וא-לובן א-שרקיה. - להכרזה היו שתי מטרות: 1. להכשיר בדיעבד את המאחז הלא חוקי פלגי מים ואת כביש הגישה למאחז גבעת הרואה. 2. להכין את המסד המשפטי הדרוש להתרחבות בעתיד של ההתנחלות עלי והמאחזים סביבה. - בתמונה: 977 דונם שהוכרז שהן אדמת מדינה ביום 30 במרס 2017 - בקרוב נפרסם מסמך מפורט שיוקדש לניתוח פרטני של האופן שבו עבד צוות אדמות סקר במנהל האזרחי (האמון על איתור ומיפוי של אדמות המיועדות להכרזה שהן אדמות מדינה), שאנשיו הם ששרטטו את קווי ההכרזה הנוכחית סביב ההתנחלות עלי. במסמך זה נציב סימני שאלה לגבי הלגיטימיות של ההכרזה הנוכחית, תוך כדי התבססות על השיטות ועקרונות העבודה שלכאורה היו אמורים להנחות את צוות אדמות הסקר כאשר מיפה את גבולות 'אדמות המדינה'. - ההתנחלות עלי הוקמה בשנת 1984 ממזרח לתוואי הישן של כביש 60, המחבר בין הערים רמאללה ושכם. היום (מאי 2017) חיים בהתנחלות כ-4,200 תושבים, רובם משתייכים לזרם המתנחלים הרדיקלי-פונדמנטליסטי. בהתנחלות עלי מעולם לא אושרה תכנית מתאר, והבנייה במקום התבססה על היתרי בנייה שהונפקו (ככל הנראה על ידי המועצה האזורית בנימין) בניגוד לחוק.


bottom of page