top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

הבריכה שלא הייתה


מהאנשים שהביאו לכם את המעיין שלא קיים, קבלו את הבריכה שלא הייתה! לפני מספר שבועות חשפנו שהוועדה להקצאת כספי עיזבונות במשרד המשפטים הקצתה 115,000 ש"ח לשיפוץ "עין רחלים" שלא קיים. היום אנו חושפים כי אותה וועדה הקצתה גם 70,000 ש"ח ל"בריכת השחיה" של התנחלות מצפה יריחו. מדובר בהקצאה שביקש הועד המקומי של התנחלות מצפה יריחו ועל פי ההחלטה של הוועדה קיבל 70,000 ש"ח לשם: "השתתפות בהצללה, גידור ויצירת גינה בבריכת השחיה של הישוב על ידי סיוע בביצוע הגינון על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה." אז מה הבעיה? הבעיה היא שבהתנחלות מצפה יריחו פשוט אין "בריכת שחיה"! מה שכן ישנו הוא מיזם שהחל להיבנות עוד בשנים 2014-2015 ככל הנראה בלא אישורים, ושנמצא כ 1,200 מטר בקו אוויר מחוץ לשטחה הבנוי של התנחלות בסמוך לכביש הישן שמוביל ליריחו מעל ואדי קלט. מצב זה לא מנע ככל הנראה מחברת 'מקורות' שמשאבה שלה בנויה בסמוך, לספק מים למקום או לאפשר למתנחלים להתחבר למשאבה ולקחת מים (מעניין על חשבון מי?). בקיצור, משרד המשפטים בראשות איילת שקד הוא עוד זרוע שהמתנחלים עושים בו שימוש על מנת להשתלט על שטחים פתוחים מחוץ להתנחלויות.


bottom of page