top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

סיכום משק אחיה

ב 15 לספטמבר העלנו כאן פוסט שבו סיפרנו על הסיכום שנרקם בין הפולשים הסדרתיים של חברת משק אחיה ובין משרד הביטחון. על פי הסיכום שנרקם כמובן מעל ראשם של בעלי הקרקעות הפלסטינים שמנועים מלגשת לאדמותיהם בשל אלימות מתנחלי אזור שילה, הם אמורים להמתין "רק" עוד שנה וחצי עד שהמתנחלים הפולשים יואילו בטובם לפנות את הקרקע "בדרכי שלום", בגלל "שנת השמיטה". שימו לב למה שנכתב בסעיף 7 במסמך שהמדינה העבירה לבג"ץ:

"לאור האיסור ההלכתי המונע עבודת אדמה בשנת השמיטה תשפ"ב, החקלאים ישאו באחריות להכשרת השטחים החלופיים מייד עם צאת השנה...."

הסיכום המושחת הזה שכאמור הועבר לאישור שופטי בג"ץ ב-12 לספטמבר, כלומר 5 ימים לאחר ראש השנה ו-18 יום לפני היום האחרון שבו המדינה חייבת לפנות את הפולשים, כולל בתוכו כמה פרטים מעניינים שבגינם אנו מקדישים לו פוסט נוסף (קישור למסמך שהעביר משרד המשפטים לבג"ץ - https://bit.ly/3iaBw5Z).

בראש ובראשונה כדאי לשים לב לתאריך שבו "הושג" הסיכום הזה ביחס לשנה העברית: פסק דין של בג"ץ ניתן ב-11 למאי השנה, כלומר 4 חודשים לפני שהמתנחלים ומשרד הבטחון העבירו אותו לאישור בג"ץ. אין צורך במוח קונספירטיבי מדי על מנת להבין ששני הצדדים מרחו את הזמן עד תחילת השנה העברית, על מנת שיוכלו לבוא לבג"ץ ולספר שאין להם ברירה אלא למרוח עוד שנה וחצי בחסות "שנת השמיטה".

מסתבר אבל שבאותה התנחלות דווקא אין שום בעיה לעבוד בשנת שמיטה כאשר צריך, ועל כך העיד לפני מספר שנים לא אחר מאשר הרב אלחנן בן נון הנושא בתואר הנכבד "רב הישוב שילה". את המסמך הזה בן נון העביר במסגרת תצהיר תמיכה שהוא נתן בהליך משפטי שניהל מתנחל בשם משה מושקוביץ שפלש לשטח בן עשרות דונמים בבעלות תושבי הכפר קריות שאף הם, כמו בעלי הקרקעות אליהן פלשה חברת 'משק אחיה', מיוצגים על ידי עורכות הדין של ארגון 'חקל'.

בתצהיר שלו כותב בן נון כך: "ברצוני להביא לידיעתכם כי במהלך כל שנות השמיטה מאז היותנו בשילה....נעשו עבודות נטיעה וזריעה בחלק מהשטחים שעובדו בידי חקלאי שילה על בסיס היתר הלכתי מיוחד שנעשה עם הרבנים הראשיים".

בן נון ממשיך וכותב:

"על פי ההגדה ההלכתית, היות וחובת השמיטה בזמן הזה היא מדברי חכמים ולא על פי תורה, היות ואין רוב עם ישראל נמצא בארצו, במקרה, שהוברת האדמות עלולה להביא להשתלטות אלימה של גורמים זרים, מותר לבצע עבודות חקלאיות ואפילו על ידי נטיעה וזריעה" (קישור לתצהיר של בן נון - https://bit.ly/2Zt714N).

מסתבר אם כן שבקרב מתנחלי שילה, הסיפורים על "שנת שמיטה" הם בסך הכל כלי נוסף שנועד לבזוז קרקעות של פלסטינים סביב ההתנחלות. כאשר יש עניין וצורך אין שום בעיה לעבוד בשנת שמיטה. אבל כאשר בית המשפט מורה לפנות מתנחלים אלימים שפלשו לאדמות בחסות המדינה, פתאום מגלים שוב את ה"איסור ההלכתי המונע עבודת אדמה בשנת השמיטה תשפ"ב".

על זה נאמר בספרות ההלכה: "יאללה יאללה".

אה, ומה קרה עם מיסטר מושקוביץ? גם אותו בית המשפט הורה בסוף לפנות מהקרקעות אשר אליהן בן נון - הרב של ההתנחלות שילה, מתייחס בתצהירו.


Comentarios


bottom of page