top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

נציג "הציבור"

"בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור).....ולאחר ששוכנעתי שרכישת הבעלות במקרקעין הינה לטובת הציבור לשם שימור ושמירה על האתר הארכיאולוגי ח'רבת דיר קלעה/ח'רבת דיר סמען .....הנני מחליט בזה על רכישת הבעלות במקרקעין...."


ב-20 לאוגוסט חתם תא"ל רסאן עליאן - ראש המנהל האזרחי על צו הפקעה המתייחס לשני מקומות שונים המצויים כ-2 ק"מ אחד מהשני, שהם לגמרי במקרה גם סמוכים מאוד לשתי התנחלויות: ח'רבת דיר סמען בסמוך להתנחלות עלי זהב טבעי לחיות יחד, וח'רבת דיר אל קלעה בסמוך להתנחלות פדואל. מדובר בשני אתרים מרשימים מהתקופה הביזנטית (מאות 4-7 לספירה) שבכל מקום נורמלי היו מן הסתם משומרים ומטופחים.


אבל הגדה המערבית אינה מקום נורמלי. היא מנוהלת על ידי ישראל באופן שייטיב עם מיעוט קטן של מתנחלים על חשבון רוב גדול של אוכלוסייה פלסטינית ילידית. ובהקשר זה יש לראות את הפקעתם של שני האתרים הללו, שעל סמך ניסיון העבר ברור שהגישה אליהם תהיה בפועל אפשרית רק בתיאום עם המתנחלים ומתוך שתי ההתנחלויות הסמוכות, אשר אליהן פלסטינים מנועים מלהכנס באופן גורף בשל צו צבאי משנת 1997.


על איזה ניסיון קודם אנו מדברים? קחו למשל את האתר הארכיאולוגי של ח'רבת סוסיא הקדומה שהופקעה ל"צרכי ציבור" בשנת 1986. לאחר הפקעת שטח הח'רבה (כ-300 דונם) שלוותה בגירוש ברוטלי של הפלסטינים שהתגוררו עד אז במקום, הצבא העביר את השטח להתנחלות סוסיה שהוקמה כשני קילומטר דרומה משם שנים בודדות לפני כן. אגב, במשך שנים נאסר על תושבי סוסיא הפלסטינים להכנס לאתר, אך בעקבות מאבק משפטי שניהל ארגון שומרי משפט - רבנים למען זכויות אדם, הם הורשו בשנים האחרונות להיכנס תמורת תשלום למתנחלים.


נחזור לשני האתרים שלנו: הפקעתם דווקא של שני האתרים הללו, אינה מקרית. היא שלב נוסף בניסיון של המתנחלים להשתלט על השטחים סביב שתי ההתנחלויות הסמוכות. כדאי לשים לב למה שהמועצה האזורית שומרון - שמעורבת באין ספור מקרים של השתלטויות אגרסיביות ולא חוקיות על שטחים בצפון הגדה - כותבת באתר שלה על ח'רבת דיר אל קלעה:


"דיר קלעה נמצא בצמוד ליישוב פדואל ולתצפית המרפסת של המדינה. משער התצפית צועדים עם השביל הירוק דרום מערב כמאה חמישים מטר עד לתצפ

ית עם נדנדה וספסל ממנה ממשיך השביל דרומה ומוריד אותנו למצודה."


"המצודה" הכוונה היא לדיר אל קלעה. ו"המרפסת של המדינה" היא נקודת תצפית שנבנתה בשנים האחרונות בתמיכת משרד התיירות. ברור אם כן מדוע מתנחלי המועצה האזורית שומרון חמים על הפקעת דיר אל קלעה שמצאת 150 מטר מהגדר של ההתנחלות פדואל ו 200 מטר מ"המרפסת של המדינה".


הפקעת השטח תאפשר להם לעשות שם מה שבא להם ואת המחיר ישלמו בעלי הקרקע הפלסטינים (מהכפר דיר אל בלוט במקרה זה), שעצי הזית שלהם צמודים לשטח שהופקע. קראו בדוח שלנו 'גן נעול' על צווים שלא מאפשרים כניסה לפלסטינים להכנס להתנחלויות, עמוד 51: https://bit.ly/2RkjC35

מתוך האתר של מ.א שומרון על דיר אל קלעה: https://bit.ly/35AAJG2

מקור תמונות: ויקיפידה, דובר צה"ל


Commentaires


bottom of page