top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

מאחזי החוות השתלטו על 7% משטחי C

ממשיכים היום לפוסט חמישי בעקבות פרסום הדו"ח החדש שלנו על מאחזי החוות בגדה המערבית, שרבים מתושביהם הם יצרני אלימות המתנחלים הקשה ביותר בשנים האחרונות.

בכנס אמנה שהתקיים בפברואר 2021 תחת הכותרת: "המערכה על אדמות המדינה", אמר זאב חבר, העומד מזה עשרות שנים בראש הארגון, שהשטח עליו חולשים מאחזי החוות מקיף כ-200 אלף דונם. שאלת ההיקף של אותו שטח היא שעמדה במוקד המאמץ המחקרי שהשקענו בפרוייקט זה. למיטב הבנתנו, הערכתו של חבר היא הערכת-חסר: השטח עליו חולשים מתנחלים בעקבות הקמת החוות הללו מקיף כיום כ-238 אלף דונם, שהם קצת פחות מ-7% מכלל שטח C.

המספר הזה אינו כולל את כלל האזורים בגדה המערבית שגישת פלסטינים אליהם מנועה או כרוכה בסיכון. ואף לא קרוב לכך. הנתון אף אינו כולל את כלל השטח שנסגר לגישת רועים פלסטינים בשנים האחרונות, שכן במקביל להשתלטויות שנעשו על ידי המתנחלים המתגוררים במאחזי הרועים, נרשמה עליה דרסטית בגודל השטחים סביב התנחלויות, או מאחזים "רגילים", שכניסת פלסטינים אליהם, ובפרט כזו של רועים פלסטינים, נאסרה או הוגבלה קשות. מיפויים של שטחים אלה יחייב מאמץ לא מבוטל נוסף, שראוי יהיה לעשותו על מנת להציג תמונה מלאה יותר של המתרחש. חשוב גם לחזור ולהדגיש כי הגדרת השטח ככזה "הנתון לשליטת מתנחלים" אינה בהכרח משקפת מצב בינארי, כי אם רצף של מצבי שליטה הנוטה לטובת המתנחלים ומאפשר להם למנוע או למצער לצמצם מאוד את גישתם של פלסטינים לשטחים אלו.

לאחר שהשלמנו את מיפוי השטחים עליהם מתנחלים השתלטו באמצעות מאחזי החוות, פנינו לבדיקת מעמדם המשפטי, כפי שהוגדר על ידי המנהל האזרחי. להלן עיקר הממצאים:

שטחי אש – כ-83 אלף דונם מתוך סך השטח עליו השתלטו מתנחלים באמצעות מאחזי החוות, כלומר כשליש מכלל השטח, חופפים לשטחים שישראל הכריזה עליהם כעל "שטחי אש", שהם על פי הגדרה "שטחים צבאיים סגורים", גם עבור מתנחלים. כל שטחי האש הללו נמצאים ברצועה המזרחית של הגדה המערבית, מאזור טובאס בצפון ועד ליטא בדרום. נתון זה מלמד שחלק ניכר ממאמצי ההשתלטות של המתנחלים מתמקד באזורים שבין הכפרים הפלסטינים לאורך גב ההר ובין בקעת הירדן. אלה הם שטחי המרעה והחקלאות ההיסטוריים של הכפרים, שישראל הכריזה בשנים 1967-1971 על מאות אלפי דונם מתוכם כעל "שטחי אש". כפי שיוסבר להלן, מאמץ ההשתלטות על שטחי אש מתבטא בכך שכמה וכמה מבין מאחזי החוות הוקמו במכוון מטרים ספורים מחוץ להם.

שמורות טבע – כ-39 אלף דונם מסך השטח שמתנחלים השתלטו עליו באמצעות מאחזי החוות מצויים בתוך שמורות טבע מוכרזות שהרעיה בהן אסורה בלא אישור רשות הטבע והגנים.

שטחי הרשות הפלסטינית – כ-4,000 דונם מסך השטח שמתנחלים השתלטו עליו באמצעות מאחזי החוות, נמצאים בתוך שטחי הרשות הפלסטינית. כמה ממאחזי החוות הללו הוקמו מלכתחילה ובמכוון לאורך גבולות שטחי C עם שטחי הרשות הפלסטינית, במטרה לדחוק ולהרתיע פלסטינים מלהיכנס לשטחים אלו.

הדו"ח המלא והמפה האינטראקטיבית - https://bit.ly/3MZwV37


Commentaires


bottom of page