לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

זינוק בגזל

הבוקר אנו מפרסמים ב"הארץ" את עיקר ממצאי הדו"ח החדש שלנו: "כחול לבן שחור". הדו"ח עוסק בעבודת צוות קו כחול בגדה המערבית והוא המסמך הראשון המוקדש לבחינת סך פעילותו של "צוות קו כחול" במנהל האזרחי הפועל משנת 1999. "הקו הכחול" הוא הכינוי שהעניקו הרשויות הישראליות לשטחים המוכרים בשם "אדמות מדינה". תפקידו העיקרי של הצוות הזה היה ונותר לבחון את דִיוּקן של מפות ההכרזות על אדמות מדינה, מפות ששורטטו בשנים שקודם לכן, ובעיקר בראשית שנות השמונים של המאה העשרים.

לקריאת הכתבה>>https://goo.gl/Zankbp

בדו"ח אנו חושפים כי בסקר שערכנו של כל השטחים שהוכרזו אדמות מדינה ומופו על ידי צוות קו כחול, עולה ש-14,716 דונם היו מעובדים ולכן לא היו אמורים להיכלל בתחום הקו הכחול. משמעות הדבר היא שאלפי דונם של קרקעות פרטיות בבעלות פלסטינים נגזלו על ידי רשויות המדינה שלא כדין. בפוסט הבא נבהיר את הרקע להקמת צוות קו כחול ובפוסטים שנעלה בשבועות הקרובים נתמקד (ככל שיתירו לנו האירועים החדשותיים) בפרקים שונים מתוך הדו"ח.

עצירת הסדר המקרקעין בגדה המערבית טרם כיבוש הגדה המערבית על ידי ישראל בשנת 1967 הושלמו הסדרתם ורישומם של כשליש משטחי הגדה. בהסדר המקרקעין נרשמו, בין היתר, כ־600,000 דונם על שם "המדינה", כלומר על שם רשויות המנדט הבריטי ולאחר מכן, עם סיפוח הגדה המערבית לירדן, על שם האוצר הירדני. בדצמבר 1968, כלומר כשנה וחצי לאחר כניסת ישראל לגדה המערבית, הופסק תהליך הסדר המקרקעין, באמצעות צו צבאי שעליו חתם מפקד האזור דאז תא"ל רפאל ורדי, ובכך נעצר למעשה הליך הסדר המקרקעין בגדה עד היום.

תפיסות קרקע לצורכי ביטחון בעשור הראשון שלאחר כיבוש הגדה הוקמו רוב ההתנחלויות באמצעות תפיסת קרקעות שנועדו ל"צרכים צבאיים" כביכול. כ־40 התנחלויות בסך הכול הוקמו במהלך השנים בדרך זו. החוק הבין־לאומי המתיר תפיסת שטחים לצורכי ביטחון מבוסס על ההנחה שתפיסתם של שטחים אלו היא זמנית בלבד, שכן מצב ביטחוני הוא מצב משתנה מטבעו.