top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

החרמות המנהל האזרחי

המנהל האזרחי מחרים באופן שוטף ציוד וכלי עבודה המשמשים לעבודות שהוא מגדיר כ"לא חוקיות". לכאורה הסמכות להחרים כלי עבודה וציוד נתונה בידי המנהל האזרחי גם במקרים (ומדובר במקרים רבים מספור), שבהם מתנחלים מבצעים עבודות לא חוקיות. אלא שבפועל ברור שהמנהל האזרחי מחרים כמעט אך ורק ציוד וכלי עבודה מפלסטינים, בעוד מתנחלים מבצעים עבודות שהן בהגדרה לא חוקיות בלא חשש. איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו פשוט עוקבים אחר מה שקורה בשטח. זה הרקע לבקשת חופש המידע שהעברנו לפני למעלה משישה חודשים למנהל האזרחי שבה ביקשנו לקבל לידינו את המידע הבא: מה הם סכומי האגרות שהמנהל האזרחי גבה ב7 השנים שבין 2014-2020 בכל שנה? מתוך כלל הסכומים שנגבו כל שנה, מה הם הסכומים שנגבו כל שנה מתושבים פלסטינים? מתוך כלל הסכומים שנגבו כל שנה, מה הם הסכומים שנגבו כל שנה מאזרחים ישראלים? מה סוג הטובין שהוחרמו (כולל מבנים יבילים) לפי פילוח מגזרי? במידה וישנם נהלים ו/או קרטריונים לקביעת גובה האגרה, אבקש לקבלם. מהו משך הזמן המקסימלי לשמירת הטובין המוחרמים במגרשי המנהל? למיטב ידיעתי טובין שאינם "משוחררים" נמכרים לאחר תקופה מסויימת במכירה פומבית. שאלתי היא כמה כסף גבה המנה"ז ממכירת הטובין במכירות פומביות במהלך שנים אלו? האם משך החזקת הטובין במגרשי המנהז משפיע על דמי שחרור הטובין? במידה וישנם קרטריונים/נהלים בעניין זה. אבקש להעבירם.

במשך למעלה מחצי שנה ניסנו לחלץ מהמנהל האזרחי תשובה כלשהי, אך בלא הועיל. נאדה. לפיכך ב 3.10 הגשנו עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה לחייב את המנהל האזרחי אפילו לא להיענות - אלא רק לענות, והנה הפלא ופלא יומיים לאחר הגשת העתירה הגיעה תשובת המנהל האזרחי (קישור למסמך המלא - shorturl.at/egptE) והנה עיקריה: המנהל האזרחי גבה בשנים 2014-2020 בסך הכל למעלה משמונה מליון ש"ח לשם שחרור ציוד שנתפס על ידו. בנוסף לכך המנהל האזרחי מכר באותן שנים ציוד שנתפס ולא שוחרר על ידי בעליו, בסכום כולל של קרוב לשניים וחצי מליון ש"ח. כלומר בסך הכל הוזרמו לקופת המנהל האזרחי בשנים אלו למעלה מ 10 מליון ש"ח, בעבור ציוד שנתפס. בלא ספק מדובר בהכנסה צדדית נאה לקופת המנהל האזרחי. באשר לבקשתנו לקבל את המידע לגבי הסכומים שנגבו מפלסטינים על מנת לשחרר ציוד שנתפס לעומת סכומים שנגבו מישראלים לשם אותה מטרה, המנהל האזרחי מתחכם וטוען שאין בידיו את הנתונים לגבי "זהותם הלאומית של המשלמים". אנו יודעים בוודאות שהמנהל האזרחי מנהל רישום נפרד של הציוד שהוא מחרים מפלסטינים מזה שהוא מחרים ממתנחלים ואנו נתעקש על מנת לקבל אותו, גם אם זה יקח עוד זמן ומשאבים.


Comentários


bottom of page