top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

גזל שבות רחל

ב-28.9.2016 החליטה "ועדת המשנה להתיישבות" במועצת התכנון העליונה של המנהל האזרחי להפקיד להתנגדויות את תוכנית 205/3/1 "שבות רחל מזרח". מדובר בתוכנית המשתרעת על שטח בן 141 דונם ממזרח להתנחלויות שילה ושבות רחל, שטח שפורמאלית סופח להתנחלות שילה בתאריך ה-28.5.2013 בעקבות תיקון שנעשה במפת תחומי השיפוט של ההתנחלות.

מדובר בשטחים שהוכרזו על ידי מדינת ישראל "אדמות מדינה" ככל הנראה עוד בשנות ה-80 ושצוות קו כחול במנהל האזרחי מיפה אותם מחדש ואישר את היותם "אדמות מדינה", במהלך שנת 2000.

כמו ברוב המקרים האחרים בהם ישראל הכריזה על "אדמות מדינה", גם במקרה זה מדובר באדמות ששימשו את הקהילה הפלסטינית הקרובה, תושבי הכפר קריות, למרעה ולחקלאות. תצלום אוויר משנת 1978 מראה בבירור כי חלקים משטח זה היו מעובדים.

הפקדת תוכנית זו נועדה לקדם את בנייתה של התנחלות חדשה למפוני המאחז עמונה, שפונה לאחרונה לאחר מאבק שארך שנים בשל העובדה שהוקם על אדמות בבעלות פרטית. ממזרח לשילה ישנם נכון להיום 5 מאחזים נוספים שהוקמו החל משלהי שנות ה-90 ועד שנת 2003:

אחיה, עדי עד, אש קודש, חוות ישוב הדעת (הבית האדום) וקידה. תושבי המאחזים הללו השתלטו מאז הקמתם על אלפי דונם סביב המאחזים לצורך עיבוד חקלאי והם נאבקים היום למנוע את פינויים משטחים פרטיים נרחבים של תושבי קריות והכפר הסמוך ג'אלוד.

יחד עם המאחז החדש שעתיד לקום עבור מפוני עמונה, מקווה ממשלת ישראל להמשיך ולחזק את ההתנחלויות באזור שבין רמאללה ושכם תוך תקיעת טריז ברצף הפלסטיני באזור זה. זאת על מנת להכשיל את האפשרות להקים מדינה פלסטינית בעלת רצף טריטוריאלי. .

קראו עוד על השתלטות תושבי המאחזים על אדמות פלסטיניות>> https://goo.gl/eSXhHuコメント


bottom of page