top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

"בתקוע מכבדים את השכנים"

בואו שמעו סיפור על המנהל האזרחי ועל ההתנחלות תקוע.

לאחרונה פרסם המנהל האזרחי מפה מעודכנת של "אדמות המדינה" שהועברו להתנחלות תקוע שנמצאת כ-10 קמ' מדרום מזרח לבית לחם.

נתחיל עם טיפה רקע: במהלך שנת 1975 הוקמה היאחזות נח"ל בשם תקוע. לשם הקמתה הצבא הוציא שני צווי סגירה שכללו שטח של כ-900 דונם, השייכים למספר כפרים סביב, ובראשם הכפר הפלסטיני תקוע. בנובמבר 1977 היאחזות הנח"ל אוזרחה והפכה להתנחלות תקוע.

בשנים 1980 ו 1984 הצבא הכריז באזור זה על שטחים נרחבים כאדמות מדינה. כיצד נקבע מה הן "אדמות מדינה"? על סמך בדיקות במרשם המקרקעין וסקרים אוויריים וקרקעיים שביצע צוות ברשותה של עוה"ד פליאה אלבק - ראשת המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה בזמנו, שבהם נבדקו רישומי בעלויות ורמת העיבוד החקלאי של אותם שטחים. אגב, באמצעות הטכניקה הזו, ישראל הפקיעה למעשה במהלך השנים, למעלה מ-750 אלף דונם ברחבי הגדה המערבית עבור ההתנחלויות.

אלא שמיפוי ההכרזות של הצוות של אלבק, שבוצעו בעיקר במהלך שנות ה-80, היה מאוד לא מדויק. ולכן בשנת 1999 הוקם בתוך המנהל האזרחי "הצוות לתיחום אדמות מדינה" שמוכר בשם "צוות קו כחול". בדצמבר 2016 פרסמנו דו"ח מקיף (לינק בתגובות) על עבודת "צוות קו כחול", שבו הראנו כי ברבים מהמיפויים שערך צוות זה - בעיקר במהלך שנות פעילותו הראשונות - הצוות אישר את העברתם של אלפי דונם להתנחלויות, על אף שהם היו מעובדים על ידי פלסטינים. זה בדיוק מה שקרה גם בהתנחלות תקוע כאשר צוות קו כחול מיפה לראשונה את "אדמות המדינה" במקום, בשנת 2000. למעלה מ-170 דונם שהיו מעובדים בידי פלסטינים, נכללו איכשהו בתוך השטח שהוכרז באופן רשלני על ידי אלבק וחבריה "כאדמת מדינה", ואושר ככזה שוב באופן פושע על ידי צוות קו כחול.

על חלק מאותם שטחים נבנו במהלך השנים עשרות רבות של בתים. הנה, תראו מה מתנחלי תקוע כתבו על כך לפני חודשיים:

"הקו הכחול החדש גורע שטחים במספר מתחמים בישוב ומייצר מצב בו למעלה מ-80 בתים, 27 מגרשים מפותחים ומספר נכסים של האגודה יוצאים משטח הקו הכחול של הישוב."

תזכרו טוב את אותם 27 המגרשים שהם מדברים עליהם, כי מייד נחזור אליהם. אבל קודם בואו נחזור שוב למפת אדמות המדינה החדשה שהמנהל האזרחי פרסם: במסמכים שצורפו למפה, נכתב במפורש כי צוות קו כחול סיים את מיפוי אדמות המדינה כבר בפברואר 2019, דהיינו למעלה משנה וחצי לפני שהם פורסמו. אז מדוע הם לא פורסמו כבר בפברואר 2019?

זוכרים את חוק ההסדרה? ב-9 ליוני השנה בג"ץ ביטל את חוק ההסדרה שנועד לאפשר למדינה להכשיר בדיעבד כל בנייה לא חוקית שנעשתה על קרקעות בבעלות פלסטינים, שנגזלו לטובת ההתנחלויות והמאחזים. ברור אם כן, שהמנהל האזרחי פשוט המתין עם פרסום ממצאי המיפוי שהוא ערך בתקוע,