top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

"אדמות מדינה" חדשות מערבית לרמאללה

לפני כשלושה שבועות (27.1.2021) חתם האדון יוסי סגל, הנושא בתואר "הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי באזור יהודה ושומרון", על שתי תעודות הכרזה על "אדמות מדינה":

"בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ג לצו בדבר רכוש ממשלתי (יהודה ושומרון) (מס' 59) התשכ"ז – 1967, הריני מאשר בתעודה זו כי השטח בתוספת הוא רכוש ממשלתי".

מדובר בשני אזורים שונים: אחד ממזרח להתנחלות נעלה יישוב, שם הוכרזו 71 דונם של אדמות הכפר דיר עמאר "אדמות מדינה". השני נמצא בין ההתנחלויות מודיעין עילית, מתתיהו וכפר האורנים, שם הוכרזו למעלה מ-282 דונם מאדמות הכפרים נעלין, דיר קדיס, בלעין ושילתא, אשר נכבש בשנת 1948 אך חלק מאדמותיו נותרו מעברו המזרחי של הקו הירוק (קישור למסמכי ההכרזה- http://bit.ly/2Nhfa6K).


בשל מיקומן, ברור כי שתי ההכרזות הללו נועדו בראש ובראשונה לצורך הרחבת ההתנחלויות הסמוכות להן. אין פלא, מתוך כ-750 אלף הדונם שישראל הכריזה עליהם מראשית שנות ה-80 ועד היום כ"אדמות מדינה", שברירי אחוז בלבד הועברו לפלסטינים. רוב ההכרזות התבצעו במהלך שנות ה-80. בעשורים האחרונים הכרזות הפכו לעניין יחסית נדיר, אך בעשור האחרון מספרן עלה שוב. ההכרזה האחרונה היתה בשנת 2017 ובה הוכרזו קרוב ל-1,000 דונם כ"אדמות מדינה" לשם הרחבת ההתנחלות עלי. בסך הכל הוכרזו בין השנים 2011-2017 כ-9,400 דונם כאדמות מדינה.


נחזור להכרזה החדשה מינואר 2021: 70 דונם מההכרזה הגדולה יותר (זו שבאזור מודיעין עילית), חופפים לצו תפיסה ל"צרכי בטחון", שישראל הוציאה באופן "זמני" בשנת 1977 (צו 13/77) לשם הקמת ההתנחלות מתתיהו. כתבנו על צו התפיסה הזה בדו"ח שהוצאנו לפני קרוב לשנתיים- "תפסת מרובה לא תפסת" (עמ' 24):

"בספטמבר 1977 תפס הצבא 500 דונם מאדמות הכפר נעלין ממערב לרמאללה על מנת להקים את ההתנחלות מתתיהו (כיום צמודה להתנחלות מודיעין עילית, שהוקמה מאוחר יותר). עם תחילת העבודות, שנתיים לאחר תפיסת הקרקעות, עתרו בעלי הקרקעות כנגד התפיסה בטענה שאין מדובר בצורכי ביטחון. לאחר שבג"ץ הוציא צו ביניים שאסר על המשך העבודות במקום הגישה המדינה תצהיר של מתאם הפעולות בשטחים באותה עת, דני מט, ובו נטען כי הקמת ההתנחלות היא חלק מתפיסת הביטחון הכוללת באזור. בתגובה הגישו העותרים תצהיר של האלוף במיל' מתי פלד, שטען כי די ביחידות צבא על מנת להשיג את אותן מטרות ביטחון ואין צורך להקים יישוב אזרחי במקום זה. בג"ץ העדיף את תצהירו של מתאם הפעולות בשטחים, העתירה נדחתה, וההתנחלות הוקמה".

חלפו להן 41 שנה מאז אותו דיון בבג"ץ ומסתבר שלמרות הכל לא מדובר בצו "זמני לצרכי בטחון", אחרת המנהל האזרחי ודאי שלא היה טורח להכריז על חלק משטח ההתנחלות מתתיהו כאדמת מדינה.

Comments


bottom of page